Tällä sivulla voit katsoa esimerkkejä vuorovaikutteisista kuvista ja videoista. Käyttökohteita on esillä videoiden jalkeen sivun alaosassa.

Esimerkit toimivat parhaiten, jos ensin suurennat ne koko näyttöön jokaisen video- tai kuvaruudun oikean alakulman painikkeesta. Käännä puhelin vaaka-asentoon katsoessasi kuvia ja videoita.
  • Esimerkki vuorovaikutteisesta kuvasta. Punaisista + merkeistä klikkaamalla saa tietoja koneesta.

Yleismittarin valinta ja erilaisilla mittareilla mittaaminen

Hydrauliikan laboratoriotehtävä: Avoin piiri, moottorin ja sylinterin ohjaaminen.

Vuorovaikutteisten videoiden käyttökohteita

Koulutus ja opastus: 

Vuorovaikutteiset videot tarjoavat tehokkaan tavan kouluttaa työntekijöitä erilaisiin tehtäviin ja prosesseihin. Ne voivat sisältää interaktiivisia elementtejä, kuten kysymyksiä ja vastauksia, simulaatioita tai tehtäviä, mikä vahvistaa oppimista.

Turvallisuus ja riskienhallinta: 

Videoilla voidaan havainnollistaa turvallisuusohjeita ja -käytäntöjä selkeästi. Ne voivat sisältää simulaatioita vaaratilanteista ja antaa käytännön neuvoja riskien välttämiseksi työpaikalla.

Tuotteiden esittely ja markkinointi: 

Teollisuusyritykset voivat käyttää vuorovaikutteisia videoita esittelemään tuotteitaan, niiden toimintaa ja ominaisuuksia asiakkaille. Tämä auttaa potentiaalisia asiakkaita ymmärtämään paremmin tuotetta ja sen käyttöä.

Asiakaspalvelu ja -tuki: 

Videoilla voidaan tarjota asiakkaille opastusta ja tukea tuotteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Interaktiivinen video voi vastata yleisimpiin kysymyksiin ja tarjota selkeitä ohjeita ongelmatilanteisiin.

Prosessien ja toimintojen selventäminen: 

Monimutkaisia tuotantoprosesseja tai teknisiä toimintoja voidaan selventää ja yksinkertaistaa vuorovaikutteisten videoiden avulla. Tämä auttaa sekä sisäistä henkilöstöä että ulkopuolisia sidosryhmiä ymmärtämään paremmin yrityksen toimintaa.

Sitouttaminen ja osallistaminen: 

Interaktiiviset videot voivat sitouttaa katsojia ja saada heidät osallistumaan opetus- tai markkinointisisältöön. Tämä voi johtaa suurempaan osallistumiseen ja sitoutumiseen brändiin tai yritykseen.

Yhteenvetona, vuorovaikutteiset videot voivat tehostaa viestintää, parantaa koulutusta ja opastusta sekä lisätä sitoutumista sekä sisäisesti että ulkoisesti, mikä tekee niistä tehokkaan työkalun teollisuusyritysten monenlaisiin tarpeisiin.

Translate page »